Ştiinţa şi tehnica în secolele XVIII-XIX

Următorul capitol al istoriei contemporane este revoluţia industrială.
Revoluţia industrială a fost procesul prin care s-a înlocuit pe scară largă munca manuală cu maşinilor, iar producţia de bunuri industriale a primit un nou tip de organizare numit fabrică.

Imperiul Napoleonian


În luna mai a anului 1804 Senatul l-a proclamat împărat pe Napoleon şi mai târziu pe 2 decembrie, acelaşi an, a fost încoronat la Paris în catedrala Notre Dame din  Paris.

Directoratul şi consultatul

Perioada următoare consulatului este marcată de înlăturarea iacobinilor de la putere pe 27 iulie 1794 şi ca urmare a acestui fapt conducerea Franţei este preluată de o formă de conducere bazată pe constituţia anului III.

Perioada anilor 1790-1792 şi Convenţia Naţională

În anul 1791 Adunarea Naţională Constituantă a votat prima constituţie a Franţei. Constituţia avea ca preambul Declaraţai Drepturilor Omului adoptată în 1789 în urma abolirii privilegiilor.

Revoluţia franceză

O premisă importantă a Revoluţiei Franceze a fost structura socială a Franţei dinainte de revoluţie care a stârnit mari nemulţumiri.

Desfăşurarea războiului de independenţă

În 1775 s-a trecut la un război deschis între britanici şi colonişti când armata britanică a încercat să captureze un depozit secret de arme, iar coloniştii înarmaţi au ripostat la Lexington.

Marea Britanie în secolul al XVIII-lea

Deşi Anglia şi Scoţia erau conduse de acelaşi rege încă din 1603, ele erau totuşi două ţări separate.

Revoluţia glorioasă (1688- 1689)

La moartea lui Carol al II-lea, în 1685, a devenit rege fratele său Iacob al II-lea. Catolic convins, el a intrat repede în conflict cu Parlamentul şi i-a nemulţumit pe englezi printr-o serie de măsuri.

Republica (1649-1653) şi Protectoratul (1653-1660)


În cadrul republicii puterea era deţinută de Consiliul de Stat, compus din 16 persoane şi Camera Comunelor.
Rolul lui Oliver Cromwell a crescut datorită victoriil obţinute de armata sa împotriva Scoţiei şi a Irlandei care se revoltaseră. Cromwell a înfrânt ambele revolte.

Anglia. Revoluţia engleză.


 Premise şi cauze
La începutul secolului al XVII-lea a avut loc în Anglia schimbarea dinastiei. La moartea reginei Elisabeta I tronul Angliei a fost moştenit de nepotul ei, regele Scoţiei, Iacob I Stuart

Iluminismul şi absolutismul

În secolul al XVIII-lea mulţi monarhi europeni au adoptat noua justificare a puterii absolute, pretinzând că sunt părinţi ai popoarelor lor şi că prin tot ceea ce fac urmăresc fericirea supuşilor.

Epoca luminilor şi iluminismul

Epoca luminilor corespunde cu secolul al XVII-lea, când în Europa şi în alte părţi ale lumii curentul predominant de gândire era iluminismul.