România în spațiul european al secolului al XX-lea


După instaurarea dominaţiei otomane (secolul XVI), principatele Moldova şi Ţara Românească au avut legături din ce în ce mai slabe cu Europa, evoluând foarte diferit de aceasta. De la începutul secolului al XIX-lea legăturile cu Europa s-au înmulţit, un moment esenţial fiind semnarea tratatului de la Adrianopol în 1829