Conferinţa de la Paris. Regimuri politice şi relaţii internaţionale interbelice.

După încheierea Primului Război Mondial s-au încheiat 5 tratate de pace cu statele învinse în cadrul Conferinţei de la Paris, din 1919 – 1920. Ele au fost redactate în pe baza a 14 principii, numite „Cele 14 puncte”, formulate de către preşedintele american Woodrow Wilson.

Primul Război Mondial

Premisele şi cauzele Primului Război Mondial

La începutul secolului XX rivalităţile dintre statele lumii au devenit tot mai puternice. Acestea erau de mai multe feluri: