Tipuri de state

În funcție de organizarea teritorial-administrativă și raporturile existente între instituțiile centrale și cele regionale, statele se împart și în:

  • state unitare
  • state federale
  • confederații

Statele unitare au un singur sistem legislativ și o singură constituție, valabile pe tot teritoriul lor. Instituțiile locale sunt controlate de instituțiile centrale și uneori, chiar, subordonate acestora. În Uniunea Europeană, însă, datorită promovării în ultimele decenii a principiului subsidiarității, statele au fost încurajate să ducă o politică de descentralizare. Acest principiu este promovat pentru că s-a constatat că în acest fel problemele se rezolvă mai eficient și crește gradul de implicare a cetățenilor în viața publică. Prin aceasta caracterul unitar al statului nu este afectat. Exemple de state unitare: Franța, Polonia, România, Ungaria etc.

Statele federale sunt uniuni de state nesuverane. Pe lângă constituția și legile federale, fiecare stat component al federației are propriul să sistem legislativ și propria constituție. Instituțiile locale sunt alese de cetățeni și nu se subordonează instituțiilor federale. Pentru a nu exista suprapuneri de atribuții între instituțiile federale și cele locale, atribuțiile acestora sunt stabilite precis în constituția federală. Exemple de state federale: SUA, Germania, Belgia, Brazilia, Mexic, Nigeria etc.

Confederațiile sunt comunități de state suverane care își păstrează independența, dar colaborează în anumite domenii și au unele instituții comune. Exemple de confederații: Comunitatea Statelor Independente, Uniunea Europeană, Confederația Rinului, Confederația Germaniei etc.
Publicat pe  mai 30, 2013 | 1 comentariu 

Un comentariu:

Va rugam sa postati comentarii la subiect pentru ca altfel nu vor fi aprobate.