Evoluția societății în secolele XIX - XX

În secolul al XIX-lea, odată cu revoluția industrială, structura societății s-a modificat profund. Rolul nobilimii ca pătură socială conducătoare a fost luat de burghezie a cărei pondere în cadrul societății a crescut. A scăzut numărul și ponderea țăranilor, dar a crescut foarte mult numărul și ponderea muncitorilor din industrie. A crescut și numărul inteletualilor, precum și al funcționarilor.

Economia liberală și economia dirijată

De-a lungul secolului al XX-lea au existat în lume două mari tipuri de economii:
-    economia de piață (capitalistă) - ca tip de economie liberal;
-    economia comunistă - o economie de tip dirijat.

Globalizarea economiei

De-a lungul istoriei, până în secolul al XVI-lea, au existat regiuni ale lumii care nu s-au aflat deloc în contact cu altele, de aceea aceste regiuni au funcţionat ca nişte economii închise, care-şi erau suficiente.
Odată cu marile descoperiri geografice au apărut şi legăturile economice dintre aceste regiuni. S-a produs o mondializare a economiei care s-a accentuat în ultimii 500 de ani. În acest proces de mondializare a economiei, cunoscut şi sub numele de globalizare a economiei, istoricii au distins trei etape importante: