România după 1989

După căderea regimului comunist, România a încercat să revină la democrație, iar în politica externă s-a îndreptat spre Occident, în anii următori devenind membră a NATO și a Uniunii Europene.

România - de la totalitarism la democrație

După arestarea lui Antonescu, regele Mihai și partidele politice democratice au încercat să restabilească un regim politic democratic. Constituția democratică de la 1923 a fost repusă parțial în vigoare și se părea că cetățenii își vor putea exercita din nou drepturile.

Sistemul electoral și partidele politice în România interbelică

Din 1858 și până în 1918 în România a existat votul cenzitar. În noiembrie 1918 s-a dat un decret-lege prin care s-a impus votul universal. Acest decret lege a rămas valabil până în 1926 când guvernul liberal a

Teme și dezbateri politice în Parlamentul României la 1900

După adoptarea constituției din 1866 România a avut un regim politic liberal. S-au format două mari partide care au câștigat pe rând alegerile parlamenteare și s-au succedat la conducere până la Primul Război Mondial: PNL - Partidul Național Liberal - fondat în 1875 și Partidul Conservator - 1880.

Regimuri politice democratice

Regimurile politice liberale și cele democratice sunt organizate pe baza unor principii comune:
  • separarea puterilor în stat

Regimul nazist în Germania

Nazismul, prescurtare de la național-socialism, a fost varianta germană a fascismului. S-a deosebit însă inițial de acesta prin accentul pus pe rasism. Potrivit lui Hitler și altor gânditori naziști, omenirea se împarte în rasa superioară (ariană) - popoarele germanice, rase inferioare - slavii și rase impure - evrei și țigani.

Regimul fascist în Italia

Imediat după terminarea Primului Război Mondial Italia trecea printr-o criză economică, socială și politică. De această criză au încercat să profite comuniștii care au organizat greve și manifestații politice, urmărind să declanșeze o revoluție. Acțiunile comuniștilor au stârnit îngrijorarea naționaliștilor care au hotărât să li se opună.

Regimul comunist

Toate regimurile comuniste s-au format pornind de la ideologia comunistă, cunoscută și sub numele de ideologia marxist-leninistă. Creatorul acestei ideologii a fost germanul Karl Marx împreună cu prietenul său Friedrich Angels.

Regimuri politice

În organizarea statelor un rol important îl joacă și regimurile politice care s-au cristalizat pornind de la raporturile existente între instituțiile statului și cetățeni, raporturile dintre diversele instituții ale statului și atribuțiile acestora. În funcție de aceste elemente în epoca și contemporană au apărut două mari tipuri de regimuri politice:

Tipuri de state

În funcție de organizarea teritorial-administrativă și raporturile existente între instituțiile centrale și cele regionale, statele se împart și în:

  • state unitare
  • state federale
  • confederații

Forme de guvernământ

De-a lungul istoriei au existat în organizarea statelor două mari forme de guvernământ: monarhia și republica.

Știința contemporană

Una dintre caracteristicile importante ale epocii contemporane este dezvoltarea spectaculoasă a științei și tehnicii. Cunoștințele dobândite de omenire în această perioadă, de mai puțin de un secol, le depășesc pe cele obținute obținute în decursul celorlalte epoci. Printre științele care s-au dezvoltat foarte mult se numără fizica, chimia și biologia.