Forme de guvernământ

De-a lungul istoriei au existat în organizarea statelor două mari forme de guvernământ: monarhia și republica.


Monarhia

Monarhia se caracterizează prin conducerea unei singure persoane ce poate purta titluri diverse: rege, împărat, prinț, țar, sultan, faraon, emir etc.
De obicei monarhul își moștenește funcția și o exercită viager (pe durata întregii vieți).
Există trei tipuri de monarhie:
  • monarhia absolutistă în cadrul căreia puterea monarhului este absolută, voința sa este lege și nimeni nu i se poate opune (Rusia până la Revoluția din 1917)
  • monarhia autoritară se caracterizează printr-o mare putere a monarhului, dar există și posibilitatea opoziției față de acesta (Germania între anii 1871-1918)
  • monarhia parlamentară caracterizată printr-un rol simbolic al monarhului (Marea Britanie de la sfârșitul secolului XVI și până în prezent)
În Europa monarhia a fost multă vreme forma de guvernământ predominantă. În 1914 doar 4 state europene erau republici (Franța, Elveția, Portugalia, San Marino), restul fiind monarhii. La sfârșitul Primului Război Mondial au izbucnit mai multe revoluții care au dus la proclamarea republicii în mai multe state ori au avut drept rezultat destrămarea imperiilor multinaționale și apariția de noi state care s-au proclamat republici (Austria, Polonia, Cehoslovacia, Finlanda, Turcia etc.)
Și la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial mai multe monarhii ai fost înlocuite cu republici fie prin forță în statele în care s-au instaurat regimuri comuniste (România, Bulgaria, Iugoslavia etc), fie în urma unor plebiscite.(Italia - 1946)
După Al Doilea Război Mondial au mai existat state care au trecut de la monarhie la republică (Grecia). Un singur stat a revenit la monarhie de la republică - Spania în 1975, la moartea dictatorului Franco conducerea a revenit regelui Juan Carlos I.
Astăzi în Europa există 46 de state independente dintre care 37 de republici și doar 9 monarhii (Suedia, Norvegia, Danemarca, Monaco, Spania, Marea Britanie).

Republica

Republica este o formă de guvernământ destul de veche, fiind apărută în antichitate.
În antichitate existau republici sclavagiste, iar în Evul Mediu au existat republici artistocratice.
În epoca modernă au apărut republicile liberale și democratice, dar și cele dictatoriale sau totalitare.
În cazul republicilor liberale și democratice, acesta pot fi organizate pe baza a trei tipuri de sisteme politice:
  • sistemul prezidențial în cadrul căruia președintele are puteri importante, este șeful puterii executive, uneori chiar și șeful guvernului sau poate numi și demite primul ministru și miniștri etc. Exemple de republici prezidențiale: SUA, Mexic, Brazilia, Argentina, Franța etc.
  • sistemul semiprezindențial - în acest caz, ca și în cazul sistemului prezidențial, președintele este ales de cetățeni, fie direct, fie indirect, iar rolul său este de mediator între puterile statului, respectiv între instituții și populație. Exemple de republici semiprezidențiale: Polonia, Bulgaria, România etc.
  • sistemul parlamentar - în acest caz președintele este ales de către parlament, iar rolul său este simbolic. Exemple de republici parlamentare: Germania, Italia, Ungaria, Finlanda etc.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Va rugam sa postati comentarii la subiect pentru ca altfel nu vor fi aprobate.