Cum se adoptă legile europene?

La propunerea miniştrilor din ţările membre, a unor organizaţii neguvernamentale sau din proprie iniţiativă Comisia Europeană formulează un proiect de lege. Proiectul de lege este trimis spre dezbatere şi adoptare Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene, dacă ambele îl adoptă fără a propune amendamente,

atunci proiectul devine lege. În situaţia în care se propun amendamente diferite de către cele două instituţii se iniţiază procedura de conciliere. Fiecare din cele două instituţii desemnează delegaţi într-o comisie de mediere.
Comisia de conciliere încearcă să găsească o formă a proiectului acceptabilă pentru ambele instituţii. Dacă se găseşte o astfel de formă, atunci proiectul este trimis pentru a fi adoptat Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene. Dacă proiectul este votat de ambele se consideră că a fost adoptat. În cazul în care proiectul este respins la vot sau dacă comisia de mediere nu ajunge la o formă a proiectului acceptată, atunci legea nu poate fi adoptată.
Odată adoptată o lege europeană, legislaţia statelor membre trebuie să fie adaptată şi să fie conformă cu aceasta.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Va rugam sa postati comentarii la subiect pentru ca altfel nu vor fi aprobate.