Instituţiile Uniunii Europene


Dintre instituţiile Uniunii Europene cele mai importante sunt:
1.      Comisia Europeană  are rol executiv, reprezentând interesele Uniunii Europene în ansamblul ei. Comisia Europeană are sediul la Bruxelles şi este compusă din 27 de membri, numiţi comisari, fiecare comisar fiind
propus de câte un stat membru, fiecare comisar ocupându-se de un anumit domeniu. Principalul rol al Comisiei Europene este cel de a formula proiectele legilor europene, iar un rol secundar este cel de a veghea la respectarea tratatelor şi legilor europene de către statele membre, fapt pentru care Comisia Europeană este supranumită şi „jandarmul Uniunii” sau „gardianul tratatelor”. Dacă un stat încalcă un tratat sau o lege este atenţionat de către Comisia Europeană, iar dacă nu se conformează este reclamat mai departe Curţii de Justiţie Europene.
2.      Consiliul Uniunii Europene este compus din câte un ministru din fiecare stat membru al Uniunii Europene, componenţa sa schimbându-se în funcţie de problema discutată. Se reuneşte la Bruxelles şi reprezintă interesele statelor membre ale UE. Principalul rol al Consiliului Uniunii Europene este cel de a adopta proiectele de lege propuse de către Comisia Europeană.
3.      Parlamentul European este compus din parlamentari aleşi prin vot universal de către cetăţenii Uniunii Europene. Fiecare stat desemnează un număr de parlamentari proporţional cu numărul său de locuitori, statele mici fiind avantajate. Sediul Parlamentului European este la Strasbourg, dar Parlamentul European se reuneşte şi la Bruxelles. Principalul rol al Parlamentului European este adoptarea proiectelor de lege propuse de Comisia Europeană, iar rolul secundar al Parlamentului European este cel de exercita controlul politic asupra Comisiei Europene.
4.      Consiliul European este compus din şefi de stat sau de guvern ai ţărilor membre ale Uniunii Europene. Rolul Consiliului European este de a da orientarea politică generală a UE. Reuniunile Consiliului European au loc, în general, la Bruxelles şi se ţin de minim 4 ori pe an. De la 1 noiembrie 2009, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, cele 27 de ţări aleg un preşedinte al Consiliului European pe o perioadă de 30 de luni, acesta reprezentând Uniunea Europeană în relaţiile internaţionale şi conduce reuniunile Consiliului European.
5.      Curtea Europeană de Justiţie este compusă din judecători din fiecare stat membru numiţi pe o perioadă de 6 ani. Sediul Curţii Europene de Justiţie este la Luxemburg. Rolul ei este de a asigura interpretarea unitară a legilor europene, deasemeni poate condamna statele membre la plata unor sume în cazul nerespectării tratatelor şi legilor europene.
6.      Curtea Europeană de Conturi este compusă din membri desemnaţi de cele 27 de ţări membre. Sediul Curţii Europene de Conturi este la Luxemburg. Rolul Curţii Europene de Conturi este de a controla modul şi legalitatea cheltuirii banilor proveniţi din bugetul Uniunii Europene.

Instituţiile menţionate mai sus sunt doar câteva din multitudinea de instituţii ale Uniunii Europene, acestea fiind considerate cele mai importante.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Va rugam sa postati comentarii la subiect pentru ca altfel nu vor fi aprobate.